003.jpg

Вибірковий набір військовозобов'язаних до складу збройних сил вперше був здійснений в США під час війни проти Англії в 1775-1783 рр. У той час збройні сили формувалися на добровільній основі. Однак в деяких колоніях були встановлені квоти набору військовослужбовців за жеребкуванням зі списків осіб, які працюють в міліції. Цілісна система вибіркового набору військовозобов'язаних в рядовий склад збройних сил була вперше передбачена законодавством під час громадянської війни 1861-1865 рр. Згодом подібна система застосовувалася в періоди першої та другої світових війн, а також під час війни у В'єтнамі. Чинне законодавство США і в даний час передбачає вибірковий відбір молодих людей на службу в армію в період виникнення великих військових конфліктів.

Ідея використання жереба з метою комплектування збройних сил була сформульована ще в 1790 р секретарем військового департаменту Генрі Ноксом.

Один із сучасних прихильників теорії природного права Ентоні Д'Амато писав: «Справедливість, стверджую я, це те, для чого існує право; справедливість - це те, що повинні реалізовувати юристи. Право - це не більше, ніж набір інструментів, ми не повинні забувати, що законодавство саме по собі не може вирішити людські проблеми. Як і будь-який інший інструмент, закон може полегшити вирішення даної проблеми. Але ми не можемо очікувати від закону, що він скаже нам, як ця проблема повинна бути вирішена». Висновок, до якого приходить автор: справедливість - це внутрішня невід'ємна частина права, а не щось відмінне від нього.

Д'Амато будує свою аргументацію на основі аналізу гіпотетичної ситуації.